Welcome

Toon dit scherm aan de medewerker, je krijgt een tafel toegewezen.

Show this screen to the employee, you will be assigned a table.